Zuurstof tot nadenken over COPD longaanvallen

Play Video

Longaanvallen hebben
een grotere impact dan
men denkt

We spraken met Collin en Stephanie, twee COPD patiénten, over wat longaanvallen voor hen betekenen.

Ook delen we graag de highlights van de webcast met Prof. John Hurst (Univerity College London), waarin hij inzichten deelt over de gevolgen van COPD Longaanvallen.

De meerderheid van de COPD patiénten krijgt te maken met een longaanval1-4

Hoe kunt u een risicopatiént herkennen? En wat kunt u doen om uw patiënt te begeleiden? Lees meer.

TOT 77% VAN DE COPD PATIENTEN*

kreeg te maken met minimaal 1 matige of ernstige longaanval binnen een periode van 3 jaar1

Icon-hospital

30.000 Opnames,
200.000 Ziekenhuisopnamedagen

COPD Longaanvallen komen vaker voor dan gedacht. In eerste instantie denken we vaak aan de kleine groep ‘frequent exacerbators’, maar wist u dat tot 77% van de COPD patiënten te maken krijgt met minimaal 1 matige of ernstige longaanval binnen een periode van 3 jaar?1

In Nederland worden jaarlijks 30.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor een longaanval. In totaal. Gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen, waarvan de helft heropnamen; 20% van deze patiënten wordt binnen het jaar zelfs drie keer of vaker heropgenomen voor een longaanval.5

Wat kunt u doen om een COPD longaanval te voorkomen bij uw patiënten?

Maak gebruik van uw klinische ervaring en help patiënten hun COPD nog beter te managen en longaanvallen voorkomen.

AstraZeneca is toegewijd aan de behandeling van COPD patiënten. Deze patiënten hebben doorlopend goede zorg nodig om longaanvallen, ziekenhuisopnamen en achteruitgang van longfunctie te voorkomen. Wij zetten ons elke dag in voor de best mogelijke zorg van chronisch zieken, zodat zij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunnen behouden.

Matig ernstige longaanvallen gedefmieerd als longaanvallen behandeld met orale corticosteroiden en/of antibiotica zonder ziekenhuisopname.

Referenties:

1. Hurst JR et al. N Engl J Med. 2010;363:1128-1138; 2. Han MK et al. Lancet Respir Med. 2017;5:619-626; 3. Tashkin DP et al. N Engl J Med. 2008;359:1543-1554; 4. Rothnie
KJ et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:464-471 5. Long Alliantie Nederland, zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Deze website is bedoeld voor Nederlandse zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van COPD.
Voor meer informatie kunt u ook de volgende bronnen raadplegen: Long Alliantie Nederland (www.longalliantie.nl) en het Longfonds (www.longfonds.nl)

© Deze website is mogelijk gemaakt door AstraZeneca