Zuurstof tot nadenken over COPD longaanvallen

Play Video

Longaanvallen hebben
een grotere impact dan
men denkt

Zo’n 635.000 Nederlanders hebben COPD, een progressieve, chronische longziekte. De focus in de behandeling ligt onvoldoende op het voorkomen van longaanvallen, terwijl nog altijd 1 op de 5 mensen binnen één jaar na een longaanval overlijden.

Longarts Frits Franssen, longverpleegkundigen Titia Klemmeier en Walter van Litsenburg en COPD-patiënt Joke Rebel vertellen over de impact van longaanvallen en wat er nodig is om de behandeling van COPD te verbeteren

COPD: meer dan 'slechts' een longaandoening

In Nederland leven 635.000 mensen met de longaandoening COPD. Naast fysieke hinder van COPD kampen COPD-patiënten met sociale, mentale en maatschappelijke uitdagingen. Hoe doorbreken we stigma’s en optimaliseren we COPD-zorg? In De Telegraaf spreken longverpleegkundigen Walter van Litsenburg en Titia Klemmeier en longarts en emeritus hoogleraar pulmonologie Richard Dekhuijzen zich uit. “Omdat COPD in veel gevallen door roken wordt veroorzaakt is het sociale stigma vaak: ‘eigen schuld, dikke bult’. Dit moeten we doorbreken.”

De meerderheid van de COPD-patiënten krijgt te maken met een longaanval1-4

Hoe kunt u een risicopatiënt herkennen? En wat kunt u doen om uw patiënt te begeleiden? Lees meer.

TOT 77% VAN DE COPD-PATIËNTEN*

kreeg te maken met minimaal 1 matige of ernstige longaanval binnen een periode van 3 jaar1

Icon-hospital

30.000 Opnames,
200.000 Ziekenhuisopnamedagen

COPD longaanvallen komen vaker voor dan gedacht. In eerste instantie denken we vaak aan de kleine groep ‘frequent exacerbators’, maar wist u dat tot 77% van de COPD-patiënten te maken krijgt met minimaal 1 matige of ernstige longaanval binnen een periode van 3 jaar?1

In Nederland worden jaarlijks 30.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor een longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen, waarvan de helft heropnamen; 20% van deze patiënten wordt binnen het jaar zelfs drie keer of vaker heropgenomen voor een longaanval.5

Wat kunt u doen om een COPD longaanval te voorkomen bij uw patiënten?

Maak gebruik van uw klinische ervaring en help patiënten hun COPD nog beter te managen en longaanvallen voorkomen.

AstraZeneca is toegewijd aan de behandeling van COPD-patiënten. Deze patiënten hebben doorlopend goede zorg nodig om longaanvallen, ziekenhuisopnamen en achteruitgang van longfunctie te voorkomen. Wij zetten ons elke dag in voor de best mogelijke zorg van chronisch zieken, zodat zij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunnen behouden.

Matig ernstige longaanvallen gedefmieerd als longaanvallen behandeld met orale corticosteroiden en/of antibiotica zonder ziekenhuisopname.

Referenties:

1. Hurst JR et al. N Engl J Med. 2010;363:1128-1138; 2. Han MK et al. Lancet Respir Med. 2017;5:619-626; 3. Tashkin DP et al. N Engl J Med. 2008;359:1543-1554; 4. Rothnie
KJ et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:464-471 5. Long Alliantie Nederland, zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname